Hotline: 0986 224 586

Bảng giá Bu lông mạ kẽm

Bảng giá Bu lông mạ kẽm

Bảng giá Bu lông mạ kẽm

  • - Xuất xứ: Việt Nam
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ: 0986 224 586
0986 224 586
TT  Chủng loại ĐVT Số lượng  Đơn giá 
1 M6 x 20 Bộ  1 388
2 M6 x 25 Bộ  1 500
3 M6 x 30 Bộ  1 740
4 M6 x 40 Bộ  1 588
5 M6 x 50 Bộ  1 770
6 M6 x 60 Bộ  1 728
7 M8 x 15 Bộ  1 728
8 M8 x 20 Bộ  1 770
9 M8 x 25 Bộ  1 590
10 M8 x 30 Bộ  1 630
11 M8 x 40 Bộ  1 710
12 M8 x 50 Bộ  1 760
13 M8 x 60 Bộ  1 840
14 M8 x 70 Bộ  1 1020
15 M8 x 80 Bộ  1 1180
16 M8 x 100 Bộ  1 1380
17 M8 x 120 Bộ  1 1670
18 M10 x 25 Bộ  1 890
19 M10 x 30 Bộ  1 1070
20 M10 x 40 Bộ  1 1206
21 M10 x 50 Bộ  1 1412
22 M10 x 60 Bộ  1 1530
23 M10 x 70 Bộ  1 1780
24 M10 x 80 Bộ  1 1980
25 M10 x 100 Bộ  1 2260
26 M10 x 120 Bộ  1 2550
27 M12 x 30 Bộ  1 1632
28 M12 x 40 Bộ  1 1740
29 M12 x 50 Bộ  1 1980
30 M12 x 60 Bộ  1 2120
31 M12 x 70 Bộ  1 2420
32 M12 x 100 Bộ  1 3340
33 M12 x 120 Bộ  1 3960
34 M14 x 40 Bộ  1 2400
35 M14 x 50 Bộ  1 2700
36 M14 x 60 Bộ  1 2900
37 M14 x 70 Bộ  1 3240
38 M14 x 80 Bộ  1 3600
39 M14 x 100 Bộ  1 4200
40 M16 x 50 Bộ  1 5720
41 M16 x 60 Bộ  1 6200
42 M16 x 70 Bộ  1 6560
43 M16 x 80 Bộ  1 7040
44 M16 x 100 Bộ  1 8000
45 M16 x 120 Bộ  1 9200
46 M16 x 150 Bộ  1 10300
47 M18 x 50 Bộ  1 6800
48 M18 x 60 Bộ  1 7640
49 M18 x 70 Bộ  1 8000
50 M18 x 80 Bộ  1 8200
51 M18 x 100 Bộ  1 8620
52 M20 x 60 Bộ  1 7800
53 M20 x 80 Bộ  1 9400
54 M20 x 100 Bộ  1 10600
55 M20 x 150 Bộ  1 19400
56 M22 x 60 Bộ  1  10500
57 M22 x 80 Bộ  1 13600
58 M22 x 100 Bộ  1 14360
59 M24 x 80 Bộ  1 17400
60 M24 x 100 Bộ  1 19600

 Bảng giá trên gồm: Thân + Ecu + Long đen.

Và bảng giá Bu lông đen có giá thấp hơn 8% so với Bu lông mạ.

Tùy thuộc vào số lượng lớn hơn sẽ có giá tốt hơn và giá bán buôn cho đại lý.